Вівторок, 10.12.2019, 20:09
Відділ освіти Приморської РДА Запорізької області
Приветствую Вас Гість | RSS
Меню сайта
Категории раздела
Страницы истории... [2]
Дошкольное воспитание [11]
Психологическая служба [3]
Воспитательная работа [7]
Физико - математическое направление [6]
Естественные дисциплины [13]
Физкультурно-оздоровительное направление [12]
Начальные классы [9]
Начальные классы
Филология [3]
Филология
Общественно-гуманитарное направление [2]
Общественно-гуманитарное направление
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входа
Главная » Статьи » Естественные дисциплины

Методичні рекомендації ЗОІППО

Керівникам МО та  вчителям географії.

  Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011  року № 1392 було затверджено новий «Державний стандарт базової  і повної загальної середньої освіти», який впроваджується в частині базової  загальної середньої освіти  з 1 вересня 2013 р., а в частині повної загальної середньої освіти – з 1 вересня 2018 року. 

     Державний стандарт базової і повної середньої освіти  визначає вимоги до освіченості учнів  основної та старшої школи. В першій загальній частині розкриваються поняття  в якому значенні вони вживаються. Вчителі географії на першому засіданні можуть розглянути ці поняття: громадянська компетентність, діяльністний підхід, загальнокультурна компетентність, здоров’язбережувальна  компетентність, інформаційно – комунікаційна компетентність, ключова компетентність, ключова компетенція, компетентнісний підхід, компетентність,  компетенція, комунікативна компетентність, між предметна естетична компетентність, міжпредметна компетентність, навчальна програма, особистісно – зорієнтований підхід, предметна(галузева) компетентність, предметна компетенція, проектно – технологічна компетентність, соціальна компетентність.

    Цей Державний стандарт складається:

1.        Базовий навчальний план.

2.        Перелік освітніх галузей.

      Географія входить, як і раніше,  в освітню галузь «Природознавство».

Метою освітньої галузі "Природознавство” є формування в учнів природничо-наукової компетентності як базової та відповідних предметних компетентностей як обов’язкової складової загальної культури особистості і розвитку її творчого потенціалу.

Завданнями освітньої галузі є:

забезпечення оволодіння учнями термінологічним апаратом природничих наук, засвоєння предметних знань та усвідомлення суті основних законів і закономірностей, що дають змогу зрозуміти перебіг природних явищ і процесів;

забезпечення усвідомлення учнями фундаментальних ідей і принципів природничих наук;

набуття досвіду практичної та експериментальної діяльності, здатності застосовувати знання у процесі пізнання світу;

формування ціннісних орієнтацій на збереження природи, гармонійну взаємодію людини і природи, а також ідей сталого розвитку.

Загальними змістовими лініями освітньої галузі є:

закони і закономірності природи;

методи наукового пізнання, специфічні для кожної з природничих наук;

екологічні основи ставлення до природокористування;

екологічна етика;

значення природничо-наукових знань у житті людини та їх роль у суспільному розвитку;

рівні та форми організації живої і неживої природи, які структурно представлені в таких компонентах освітньої галузі, як загально-природничий, астрономічний, біологічний, географічний, фізичний, хімічний, екологічний.

Загальноприродничий компонент забезпечує формування в учнів основи цілісного уявлення про природу і місце людини в ній, пропедевтичну підготовку учнів до вивчення окремих навчальних предметів, що сприяє розвитку ціннісних орієнтацій учнів у різних сферах життєдіяльності та їх адекватній поведінці в навколишньому природному середовищі.

Згідно Державного стандарту  з 1  вересня 2013 року школи будуть працювати у 5 класі за новим навчальним планом. У 2012 – 2013 навчальному році  основна школа працює за програмами 2005, старша - за програмами 2010 року як стандартних класів так і профільних. Всі попередні нормативні документи стосовно перевірки  та проведенню контрольних та практичних робіт, веденню зошитів, веденню журналів, проведенню літньої практики  являються чинними до 2013  - 2014 навчального року.

Згідно наказу ОблУОН № 120 від 13.02.2012 р. „Про проведення комплексної перевірки діяльності  відділу освіти Василівської  райдержадміністрації» в Василівському   районі була організована тематична перевірка діяльності відділу освіти по забезпеченню державних вимог щодо рівня знань, умінь і навичок з географії , оцінювання їх навчальних досягнень. З цією метою була організована і проведена 14 та 15 березня  2012 року методистом з географії та економіки ЗОІППО Стрижаком М.М. перевірку, внаслідок якої здійснено аналіз діяльності:

 Виходячи з вище сказаного рекомендую:

І. РМК  

        Покращити якість матеріально – технічної бази, відновити кабінети географії .

        Провести семінар по профільному навчанню.

        Спланувати вивчення та  обмін досвідом Решетова С.О.

        За наслідками перевірки провести засідання РМЦК  вчителів географії, де розглянути недоліки і намітити шляхи подальшої роботи по удосконаленню навчально – виховного процесу.

 

          ІІ. Адміністрації шкіл.

        Спланувати та чітко здійснювати контроль за предметом географії, скласти заходи по усуненню недоліків, виявлених у ході перевірки.

        Відновити кабінети географії, поповнювати їх матеріально – технічний стан.

        Посилити контроль за роботою вчителів географії, забезпечивши методичний супровід.

         ІІІ. Вчителям шкіл.

        Планувати різні типи уроків і підбирати активні форми навчання.

        Планувати повторення та закріплення основних знань.

        Розробити систему роботи з картами та атласами.

        Урізноманітнювати форми контролю як поточного  так і тематичного оцінювання, підібравши завдання для фронтального, індивідуального опитування, творчого характеру, запитання, що вимагають від учнів установлення причино - наслідкових зв’язків.

 

 Керівникам РМО на своїх засідання обговорити рекомендації та прийняти до уваги.

У 2011  році працювала    творча группа з географії за темою «Особливості викладання профільного курсу з географії в 10 – 11 класах». Метою цієї групи є розгляд особливостей викладання деяких тем даного курсу та вивчення  проблем  викладання географії у профільних классах.     Творча группа прийшла до висновку,  що профільне навчання – це система знань, що створює системну спеціальну підготовку в старших класах ЗОШ, яка спрямована на підвищення рівня знань, духовної культури, культури спілкування, практичної діяльності  формування зрілої,творчої особистості . В загальному програма 11 класу побудована так,  щоб узагальнити  систематизувати попередні знання на значно вищому теоретичному рівні, розкрити роль географічних знань у вирішенні різних соціальних і господарчих проблем, розвивати економічне мислення, процеси що відбуваються в сучасному світі, розвивати географічну, екологічну і економічну культуру, відстоювати власні погляди на географічні проблеми, розвивати творче мислення, формувати власний погляд  на критичне ставлення до інформації.

 Цінним   є те що програма курсу  побудована на основі міжпредметних  зв’язків, диференціації навчального матеріалу з урахуванням причинно – наслідкових зв’язків і залежностей між географічними законами, закономірностями, процесами і явищами. Але поряд з перевагами тут є і недоліки, оскільки така різноманітність і насиченість форм ускладнює повну реалізацію цілей що закладені у програмі .

Особливу велику роль у вивченні програмного матеріалу відіграє розділ IV  -географія своєї області . Вивчення цієї теми є  цікавим та актуальним на сьогоднішній день.  Учні залюбки працюють над вивченням теми, мають змогу віднайти необхідний матеріал та поглибити вже набуті знання вивчаючи дану тему в курсах географія,  історія рідного краю, краєзнавство. Вчителям, що будуть працювати за профільними програмами у 2012 – 2013  слід звернути увагу, що  деякі труднощі виникають  під час планування практичних робіт. Більшість із них є важливою та обов’язковою складовою уроку.  Але деякі практичні роботи   незвичні і займають багато часу як на виконання, так і підготовку.  На  виконання роботи, підготовку і підбір необхідного матеріалу   витрачається багато часу, а результат не має особливого ефекту. Це   стосується практичної  роботи № 2 «Побудова графіка залежності дальності видимого горизонту від висоти місця спостереження»(розділ 1);практична робота № 5 «Побудова і аналіз гіпсографічної кривої»(розділ 1). Досить складною   є практична робота № 16 «Побудова профілю між об’єктами за топографічною картою». Труднощі  при виконанні таких робіт виникають через відсутність у вчителя   необхідного фактичного  і дидактичних матеріалів для. Ці роботи ніяк не можна порівняти із практичною роботою № 6  «Нанести на контурну карту сейсмічні зони та діючі вулкани»; практичною роботою № 8  «Аналіз кліматичних та синоптичних карт»; практичною роботою № 9 «Складання картосхеми течій світового океану» і т.д., які взагалі на   можуть виконувати тренувальну функцію і неодноразово виконувалися в попередніх класах.

Деякі труднощі виникають із нумерацією практичних робіт, оскільки не всі номера практичних робіт співпадають з послідовністю вивчення теми, але вчителі повинні  здійснювати їх записи згідно програми, хоч вони будуть і не послідовними. 

Загалом  відмічається творчою групою,  що практичні роботи відрізняються новизною форм і учням подобається проведення міні-досліджень,круглих столів, ділових ігор і колективних проектів. Проведення цих робіт можна використовувати з метою мотивації та контролю знань. Наявність фактичного матеріалу в підручнику не зовсім достатня, тому   додатковий матеріал учням рекомендується  знаходити самостійно. Цей процес можна здійснювати  як вдома, так і під час уроку використовуючи інтернет-ресурси, працюючи в комп’ютерному класі.   Під час уроків узагальнення знань   теж можуть виникати деякі труднощі, оскільки годин дуже багато, а розділів менше. Тому рекомендовано об’єднувати теми і кількість годин може бути 15 – 20.  Поточний, тематичний контроль можна  проводти за різними формами, використовуючи інноваційні технології, але жодне тестове завдання і випадково вгадана відповідь на нього   не може замінити  обґрунтований власний погляд на ту чи іншу географічну проблему, розвинути творче мислення і висловити власну думку. Тому можна вважати ,що під час контролю знань потрібно частіше використовувати завдання творчого характеру де проявляються знання і бачення учнем тієї чи іншої проблеми.

 Програма для профільних класів є досить складною не тільки для учнів, а і для вчителя, але разом с тим різноманітність тем і форм роботи дає вчителю простір для творчих пошуків, форм роботи,виховного і розвивального потенціалу предмету. А це в свою чергу дозволяє раціонально і цікаво організовувати проведення уроків та підвищувати зацікавленість учнів. Для подальшого вивчення географії у профільних  класах  треба започаткувати  інструктивні картки.  Треба звернути увагу на те, що у багатьох Вузах  географія із ЗНО є профілюючим предметом, тому бажано в школах відкривати профільні класи з географії, або окремі групи.

Можна порадити вчителям,  які  починають викладання профільного курсу у 10 та 11 класах за методичними рекомендаціями    звертатись до вчителів географії, що викладали цей курс у 2011 – 2012 навчальному році та методиста КЗ «ЗОІППО» ЗОР.    Вчителям, які викладають цей курс      пропонується за консультаціями та методичним забезпеченням, розробками  складних тем та деяких практичних робіт звертатися до методиста Стрижака М.М.   Ці матеріали зберігаються як в паперовому, так і в електронному  вигляді  у науково – методичному центрі КЗ «ЗОІППО» ЗОР.

      У першому півріччі цього року  організовано і на належному  рівні проведено  5  курсів  підвищення кваліфікації вчителів географії  та сумісників географії та економіки. Також з 1 січня 2012 року  запроваджено дистанційне проходження курсів. Всього пройшло курси за  цією формою 5 вчителів, в основному як  другий предмет.  Потрібно звернути увагу на те, що вчителі, що проходять курси за даною формою повинні виконати 3 контрольні роботи, у форумі обговорити 5 тем  семінарських занять. Після  кожного семінарського заняття слухачі виконують тестові завдання.  На заключній сесії проходить залік у вигляді співбесіди, вихідне тестування та обговорення досвіду роботи. При обговорення питання вчитель заздалегідь вивчає суть питання та готує свої відповіді в електронному вигляді, щоб не гаяти час на набирання тексту.  У поточному році запровадилась така форма підвищення кваліфікації як заочна. На заочній формі проходили курси як основний та і другий предмет. Контрольні роботи були підвищеної складності і не всі вчителі успішно справлялися із їх виконанням. В основному   вчителі показали достатній рівень підготовки та бажання вивчати та впроваджувати нові технології у   навчально – виховний процес.     Слід звернути увагу на педагогічні кадри, що викладають, або будуть викладати предмет «Географія». Значна частина вчителів географії викладають, поряд з географією ще інші предмети, або є керівниками шкіл.  Виходячи з нового  «Положення про атестацію педагогічних кадрів», що вийшло у 2010 році  та з доповненнями 2011 року кожен вчитель повинен пройти курси підвищення кваліфікації з усіх предметів, які викладає, щоб отримувати зарплату згідно його кваліфікації з основного предмету. Але багато вчителів не пройшли таких курсів. Слід спланувати проходження курсової перепідготовки за заочною, дистанційною  формою. Крім того, на курсах підвищення кваліфікації вчителі – предметники можуть пройти тренінг  з цифрових технологій та отримати сертифікати.

Наша область прийняла участь у програмі ОБСЄ « ЗЕЛЕНИЙ  ПАКЕТ». У Міністерстві спільно з Координатором проектів ОБСЄ в Україні презентували навчальний комплекс екологічного спрямування «Зелений пакет»

21 квітня 2011 р у Міністерстві Координатором проектів ОБСЄ в Україні презентовано повний комплект навчальних матеріалів «Зелений пакет» для викладання тем, що стосуються сталого розвитку, охорони довкілля та формування основ екологічного мислення в учнів загальноосвітніх навчальних закладів. На презентації були присутні методисти із природничих дисциплін обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, вчителі, науковці, учні, співробітники міністерства.

Комплект включає в себе посібник для вчителів з 22 тем присвячених охороні природи та сталого розвитку, набір мультимедійних компакт-дисків з аудіовізуальним матеріалом, що включає документальні фільми, ігри-дилеми та інші дидактичні матеріали. Комплект навчальних матеріалів «Зелений пакет»  рекомендований фаховою комісією науково-методичної ради Міністерства для використання у загальноосвітніх навчальних закладах України отримали всі учасники зазначеної презентації. На додаток до "Зеленого пакету” для середньої школи, був розроблений "Зелений пакет” для початкової школи ("Зелений пакет для дітей”), який містить 10 тем про стан довкілля, суспільство та економічний розвиток. Ці матеріали демонструють, яким чином суспільство залежить від довкілля і як воно впливає на навколишнє середовище, в якому ми живемо. "Зелений пакет для дітей” закликає наймолодших школярів сприймати світ у його цілісності і навчитися жити в гармонії з навколишнім середовищем.

Презентація відбувалася на тлі сумної дати з історії нашої країни – 25-річчя з часу аварії на Чорнобильській АЕС. Одна із тем, що представлена в «Зеленому пакеті» охоплює питання енегргетичної безпеки, впливу радіації на довкілля та ризики для здоров'я, пов'язані з ядерною енергетикою.
"Наша планета переживає різноманітні техногенні катастрофи та стихійні лиха. Тому важливо озброїти наших дітей кращими знаннями як попереджати та  боротися із загрозами навколишньому природному середовищу," – сказав Олег Єресько, Директор департаменту загальної і середньої освіти.

"Спрямування освіти на висвітлення екологічних проблем є необхідним і ефективним способом підвищення рівня нашої екологічної безпеки”, - зазначив Рене Бібо, старший співробітник з проектів Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Багато шкіл отримали ці пакети і успішно здійснюють освітню і виховну роботу в школах, використовуючи дані матеріали.

Згідно з планом реалізації програми «Intel® Навчання для майбутнього» протягом жовтня 2011 року проходив обласний конкурс на кращий навчально-виховний проект з географії, впроваджений в навчальний процес.

На конкурсі було представлено 11 робіт: 3 з м. Запоріжжя, по 1 з м. Мелітополя, м. Енергодара, Новомиколаївського, Якимівського, Запорізького, Мелітопольського, Приморського, Вільнянського районів області. Оцінювання робіт здійснювалось за вимогами до Портфоліо навчального проекту за програмою «Intel® Навчання для майбутнього».

Журі відмітило в усіх роботах високий професійний рівень використання комп’ютерних технологій, їх адаптованість до державних програм відповідних навчальних курсів, врахування вікових особливостей учнів. Усі розглянуті проекти сприяють розвитку навичок критичного мислення учнів, формуванню в них навичок самостійної пошукової діяльності. За підсумками роботи конкурсу були нагороджені:

за І місце:

        Руденко Юлію Василівну, вчителя географії ЗОШ № 4 м. Мелітополь;

        за ІІ місце:

        Ткаченка Владислава Вікторовича, директора Семенівської ЗОШ Мелітопольського району;

        Крестнікову Людмилу Вікторівну, вчителя географії колегіуму № 98 Жовтневого району м. Запоріжжя;

        за ІІІ місце:

        Меньшикову Ларису Миколаївну, вчителя географії Чорноземненської ЗОШ Якимівського району;

        Драганова Василя Петровича, директора Маринівської ЗОШ Приморського району;

        Косик Світлану Іванівну, вчителя географії ЗОШ № 7 м. Енергодар.

Кращі конкурсні роботи переможців  були направлені для участі у Всеукраїнському конкурсі «Успішний проект», який проходив в грудні 2011 року. На жаль, із 32 районів області та міст Запорізької області участь прийняли вчителі тільки деякі, що згадувались вище. Це свідчить про недостатню роботу РМК та керівників МО району по впровадженню нових технологій у викладанні географії.    

 В 2011 році було проведено два семінари на базі  КЗ «ЗОІППО» ЗОР : один для керівників команд та членів журі олімпіад, інший для керівників РМО. На жаль, не всі керівники були присутні  на цьому засіданні і відповідно не отримали методичних рекомендацій щодо  планування на 2012 – 2013 н.р.

         Для роботи з обдарованими дітьми було організовано та проведено на достатньому рівні  всі етапи Всеукраїнських олімпіад з географії,   відбірково – тренувальні збори для учасників  IV етапу «Всеукраїнських олімпіад» з географії.

За  попередніми результатами   до IV етапу «Всеукраїнських олімпіад» з географії команда Запорізької області була представлена в кількості 9 учнів. Із усіх учасників     цього року переможцем став – Щебет Едуард, учень 10  класу, ЗОШ № 11  м. Мелітополя  – перше місце    Серед районів I місце зайняв Хортицький з 22 балами,   II –     Шевченківський з 14 балами. III – м.Мелітополь  з 13 балами.   

    Систематично працюють з учнями такі вчителі: Овсяннікова М.С.  – вчитель географії ЗНЗ № 11 м. Мелітополя , Шматко С.В - вчитель географії  БПЛ № 99 Хортицького  району, Лучук Л. В.– вчитель географії ЗНЗ № 11 м. Бердянська  

В листопаді 2011 года стартував пілотний проект Національного проекту "Відкритий світ".

 

Методист з географії   М.М.Стрижак.

 

Категория: Естественные дисциплины | Добавил: Admin (22.06.2012)
Просмотров: 1445 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск
ПедПРЕСА
Полезные ссылки
 • Сайт Президента України
 • Міністерство молоді та спорту
 • ІСУО Запорізька область
 • КУРС: Школа
 • КУРС: ДНЗ
 • ЗОІППО
 • РНМЦ ИИТО
 • Заповики
 • ЗОДА
 • Освіта
 • МОН
 • НАУ
 • Верховна Рада України
 • Освіта Запорізької області
 • Олимпиады
 • Интершкола
 • Урядовий портал
 • МФУ
 • Управління ГДС
 • Щоденник
 • Фізкультура та спорт
 • РЦДТ
 • Приморський район
 • Приморська РДА
 • КУ "ІРЦ"
 • РМЦ
 • Нова Українська Школа

 • Репозитарій навчального контенту

  GISMETEO: Погода по г.Приморск
  Copyright MyCorp © 2019Конструктор сайтів - uCoz